Šta vas na Sajmu inovacija očekuje?

NA SAJMU VAS OČEKUJE

Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije/Programi Fonda za inovacionu delatnost:
Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija, Program saradnje nauke i privrede,
TTF Program: Inovacioni vaučeri i Program dokaz koncepta/104403200
http://www.inovacionifond.rs/

Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije (dalje: Fond), osnovan Zakonom o inovacionoj
delatnosti, je specijalizovana institucija za pružanje podrške inovacionoj delatnosti i
upravljanje finansijskim sredstvima za podsticanje inovacija. Namera Fonda je da doprinese
ukupnom razvoju inovacija primenom različitih finansijskih instrumenata kojima se podstiče
osnivanje novih tehnoloških preduzeća i jačanje postojećih, njihovo usmeravanje ka tržištima
kapitala i privlačenje direktnih ulaganja u visoke tehnologije i razvoj. Cilj Fonda je da
unapređuje veze između istraživanja, tehnološkog razvoja i privrede, i da podstiče i podržava
razvoj inovativnih tehnologija.

Programi Fonda namenjeni su privatnim mikro, malim i srednjimpreduzećima koja razvijaju
tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu, kao i naučnoistraživačkim
organizacijama.

Pokrovitelji