Predstavljanje Alda Robotics

ALDA ROBOTICS je prva i trenutno jedina kompanija u zemlji i regionu
koja prodaje i iznajmljuje robote. Ono što smo do skoro gledali samo u SF filmovima postaje realnost u funkciji običnog čoveka. Oni više nisu privilegija industrije već su postali stvarnost u našim životima. Naša kompanija saradjuje sa vodećim proizvodjačima iz domena robotike i prati globalne trendove u razvoju koji beleži sve veći broja funkcija koje roboti obavljaju. Širom sveta uslužne robote možete videti na aerodromu,u bolnicama,školama,hotelima restoranima,bankama,maloprodajnim objektima i zapravo nismo ni svesni koliko su već prisutni jer ih do sada nije bilo u našem okruženju.

Prvi smo prepoznali da je krajnje vreme da roboti zažive i u ovom delu sveta! Plan nam je da tržištu ponudimo najsavremeniju tehniku i različite modele shodno potrebama naših klijenata,bilo da se radi o domenu zabave,usluga,maloprodaje,edukacije,logistike i u ostalim segmentima
poslovanja. Otvoreni smo za saradnju sa svima koji imaju ideju kako čemo
naše robote upotrebiti na najbolji mogući način i dalje razvijati njihove
mogućnosti.

Pokrovitelji