O Sajmu inovacija

Sajam inovacija se održava u okviru projekta „Pokaži nešto novo“ koji za cilj ima razvoj
ekonomije baziran na znanju, koje je uz nove ideje koje funkcionišu neophodni konstituent svake
inovacije. Usled postojanja popularnih centara inovacija, koji su u obaveznom sastavu lokalnih
samouprava u Evropi, a koji razvijaju određene oblasti, moramo na početnom nivou putem javne
manifestacije, odnosno sajma, pružiti podršku inovatorima i svim učesnicima u izgradnji
savremenih i modernih inovacionih tehnologija. Postojeća rešenja su uvek podložna daljoj
razradi i nadogradnji, zbog čega je dobro imati na jednom mestu više stručnjaka i kompanija koje
se bave razvojem, posebno u informacionim tehnologijama, što ovaj sajam čini povoljnom
platformom za B2B susrete i ugovaranje poslova. Osnaživanje postojećih i razvijanje novih
partnerstva su imperativ svakog sajma, što je krajnji cilj projekta. Mapiranja od strane eksperata i
od strane mladih inovatora pokazuju da nema dovoljno razmene iskustava, prikaza dobrih praksi,
ali i analiza prepreka sa kojima su se suočavali inovatori prilikom pokretanja i razvijanja svoje
ideje do funkcionalnog biznisa. Dodatno, mentorska podrška je na nezadovoljavajućem nivou, a
upravo ona je efikasna i značajna u savetodavnom smislu, te se na Sajmu inovacija može locirati
i dobiti putem učešća na okruglom stolu.
Koristeći pametne sisteme, softvere, tehničke i tehnološke novine sa kojima nisu upoznati ili za
koje ne znaju da postoje, konstantno je potreban susret znanja i mogućnosti sa budućim
korisnicima, privrednicima, preduzetnicima, namenskom industrijom i drugim partnerima, a sve
u cilju daljeg razvijanja ideje i njene konkretne primene. Promocija partnerstva se odvija kroz
treninge, publikacije, ali i događaje poput sajmova, posredstvom kojih se kroz pružanje
konkretnih alata koji povezuju proizvođače i korisnike olakšava uspostavljanje i upravljanje
prvenstveno partnerstvima poslovnog i civilnog sektora.
Pozivamo vas da dođete i budete važan deo velike promene koju Sajam inovacija inicira,
prijavite se da pomognete sajam (prijavu za sponzore), da izlažete na sajmu (prijava za izlagače) ili da izveštavate sa sajma (prijava za medije) i da zajednički u sinergiji učinimo jedan veliki korak napred!

Pokrovitelji