Info za sponzore

Tip štanda 1:
Štand 6m x 2m ima maxima sistem noseću konstrukciju, nema pregradne panoe već grafiku po izboru sponzora. Grafike su dimenzija dužine 6 m a visine 2.88m, bočna grafika je 2m x 2.88m(visina), pripadajući info pult je u maxima sistemu i tepih u površini štanda . Ima 3 led reflektora, 2 stola i 6 stolica.

Tip štanda 2:
Štand 4m x 3m ima maxima sistem noseću konstrukciju , nema pregradne panoe već grafiku po izboru sponzora. Grafike su dimenzija dužine 4m visine 2.88m, bočna grafika je 3m x 2.88(visina), pripadajući info pult je u maxima sistemu i tepih u površini štanda . Ima 3 led reflektora, 2 stola i 6 stolica.

* Raspored štandova u sali praviće se nakon zaključenja ugovora o sponzorstvu, u dogovoru sa organizatorom.

Pokrovitelji