Info za izlagače

Tip štanda 1:
Štand 2m x 3m ima šest pregradnih panoa 98cm x 235cm i dva pregradna panoa 98cm x 100 cm, tepih u površini štanda ,sto , dve stolice, info pult sa barskom stolicom, jedan led reflektor, natpis u logotipu iznad konstrukcije štanda – friz. Pripadajuća konstrukcija je oktagonalna.

Tip štanda 2:
Štand 3m x 2m ima pet pregradnih panoa 98cm x 235sm i dva 98cm x 100cm, tepih u površini štanda ,sto , dve stolice, info pult sa barskom stolicom, jedan led reflektor, natpis u logotipu iznad konstrukcije štanda – friz. Pripadajuća konstrukcija je oktagonalna.

* Izložbeni prostor i oprema (osnovni paket) su BESPLATNI.

* Raspored štandova u sali praviće se nakon isteka roka za prijavu, u dogovoru sa organizatorom.

* Aranžiranje štadnova je 18.10.2019 od 17h .

*Panoi mogu da se brendiraju i oni ne ulaze u standardnu opremu za učešće na Sajmu inovacija.

Pokrovitelji