Sajam inovacija u sklopu projekta „Pokaži nešto novo“ će se održati 19. i 20. oktobra 2019. godine u Beogradu, u DKC „Majdan“. Sajam inovacija za cilj ima razvoj ekonomije baziran na
znanju, koje je uz nove ideje koje funkcionišu neophodni činilac svake inovacije. Susret izlagača
i zainteresovanih strana će biti direktan, čime će se omogućiti razvoj inovativnih rešenja i
njihova šira primena.